:: เมนูหลัก  
- หน้าแรก  
- คู่มือการใช้ระบบ MBO Online  
- เข้าระบบ  
- ลงทะเบียนขอใช้ระบบ  

 
กลุ่ม บริษัทชัยโย เอเอ จำกัด

ระบบ MBO Online เป็นระบบที่ user สามารถเข้าทำ MBO เพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติหัวข้อ และผลการทำงานต่างๆ ผ่านระบบเครื่อข่าย Internet

คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ contact list
ระบบ Contact List

ระบบ Contact List

ระบบที่ใช้ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน
เช่น รหัสพนักงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร Email บริษัท แผนก
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Calendar Online
ระบบ Calendar Online

ระบบ Calendar Online

ระบบปฏิทินในการจัดวันและเวลาโดยระดับการใช้งานจะเป็นผู้บริหาร
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ ลาออนไลน์
ระบบ ลาออนไลน์

ระบบ ลาออนไลน์

ระบบที่ใช้สำหรับการลาประเภทต่างๆ
เช่น ลาป่วย ลาบวช ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ไม่ประทับเวลา แลกเปลี่ยนวันหยุด ฯลฯ
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Prpo
ระบบ PRPO

ระบบ PRPO

ระบบสำหรับการจัดการการขอซื้อสินค้าและการสั่งซื้อสินค้า
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Pis
ระบบ PIS

ระบบ PIS

ระบบงาน HR
เช่น ส่วนการบริหารข้อมูลพนักงาน
ส่วนเป้าผลงานพนักงาน
ส่วนรายงานผู้สมัครงาน
ส่วนการลงเวลาการทำงาน
ส่วน Admin Tool ฯลฯ
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Workflow
ระบบ Workflow

ระบบ Workflow

ระบบงาน HR
ระบบใช้สำหรับการขออนุมัติเอกสารต่าง
เช่น ขออนุมัติเอกสารเบิก Notebook
ขออนุมัติเอกสารเบิก กล้อง ฯลฯ
คลิกเพื่อเข้าสู่...Webmail
Webmail

Webmail

ระบบที่ใช้สำหรับรับและส่ง Email
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Helpdesk
ระบบ Helpdesk

ระบบ Helpdesk

ระบบใช้สำหรับในการแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
เช่น ปัญหาทางด้าน Hardware / Software
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Slip Online
ระบบ Slip Online

ระบบ Slip Online

ระบบใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนออนไลน์
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบ Fax
ระบบ Fax

ระบบ Fax

ระบบที่การรับและส่งข้อมูล Fax (038-540-324)

Trick_IT
คลิกเพื่อเข้าสู่...คู่มือการใช้งาน Anti Virus คู่มือการใช้งาน Anti Virus (Clamwin)
คลิกเพื่อเข้าสู่...คู่มือการใช้งาน Anti Virus คู่มือการใช้งาน Anti Virus (Avira)
คลิกเพื่อเข้าสู่...คู่มือการทำ Messages Rules Ms-Outlook คู่มือการทำ Messages Rules Ms-Outlook
คลิกเพื่อเข้าสู่...คู่มือการทำ Set Account Mail Ms-Outlook คู่มือการทำ Set Account Mail Ms-Outlook
คลิกเพื่อเข้าสู่...คู่มือการทำ Set Account Mail Windows Live-mail คู่มือการทำ Set Account Mail Windows Live-mail
คลิกเพื่อเข้าสู่...วิธีการส่ง Email  ที่มี Account 2  Account  ใน Ms-Outlook วิธีการส่ง Email ที่มี Account 2 Account ใน Ms-Outlook
คลิกเพื่อเข้าสู่...วิธีการส่ง Email  ที่มี Account 2  Account  ใน Windows Live Mail วิธีการส่ง Email ที่มี Account 2 Account ใน Windows Live Mail
คลิกเพื่อเข้าสู่...ตัวอย่าง Subject Mail ตัวอย่าง Subject Mail

 
ระบบ MBO Online Version 2009
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน